Disclaimer

GSMvergelijk.nl vergelijkt en geeft een overzicht van alle GSM aanbiedingen van Nederlandse telecom providers. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van de website wordt door GSMvergelijk.nl uitdrukkelijk afgewezen. Er wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel de informatie op deze website met uiterste zorg is samengesteld en GSMvergelijk.nl deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden kunnen aan deze website geen rechten worden ontleend. Er wordt geen enkele garantie of verklaring, noch uitdrukkelijk, noch stilzwijgend, gegeven terzake de juistheid of volledigheid van de informatie welke op deze website wordt gepubliceerd.

GSMvergelijk.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in deze website. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. Het is de bezoeker van deze website niet toegestaan de inhoud van de website te vermenigvuldigen, wijzigen, verwijderen of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke toestemming van GSMvergelijk.nl. Alle op de site afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties, grafisch materiaal, namen en logo’s zijn eigendom van of licentie bij de organisaties en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en of enig ander intellectueel eigendomsrecht.

© 2021 SIMOnlyActies.nl